Unni Kristensen

Denne siden viser opplysninger om Unni Kristensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Unni Kristensen
NSD id-nummer: 10915
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Sekretær 1982
1983 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Sekretær 1982
1984 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Sekretær 1982
1985 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Sekretær 1982