(lillen) Janett Vogt

Denne siden viser opplysninger om (lillen) Janett Vogt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: (lillen) Janett Vogt
NSD id-nummer: 10917
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 815 Billedkunstner 1982
1983 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 815 Billedkunstner 1982
1984 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 815 Billedkunstner 1982
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 815 Billedkunstner 1984
1985 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 815 Billedkunstner 1982
1985 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 815 Billedkunstner 1984
1986 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 815 Billedkunstner 1984
1987 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 815 Billedkunstner 1984
1988 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 815 Billedkunstner 1984