Maj-Lis Stordal

Denne siden viser opplysninger om Maj-Lis Stordal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Maj-Lis Stordal
NSD id-nummer: 109210
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 807 Journalist
2003 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Journalist
2004 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Journalist
2005 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 807 Journalist
2006 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 807 Journalist
2007 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 807 Journalist
2008 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 807 Journalist
2009 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 807 Journalist