Hans Bjertnes-Tangen

Denne siden viser opplysninger om Hans Bjertnes-Tangen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Bjertnes-Tangen
NSD id-nummer: 1093
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1976 1980
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Avdelingsdirektør 1976 1980
1981 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981 1981
1983 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981
1984 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981
1984 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1976 1984
1985 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981
1986 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981
1987 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1981 1987
1988 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1976 1988
1993 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1993
1994 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1993 1994