Tor Saglie

Denne siden viser opplysninger om Tor Saglie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Saglie
NSD id-nummer: 109359
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 [mangler navn] 301 Universitetsdirektør
2003 [mangler navn] Universitetsdirektør
2004 [mangler navn] Universitetsdirektør
2010 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Universitetsdirektør
2011 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Universitetsdirektør