Eli Fisknes

Denne siden viser opplysninger om Eli Fisknes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eli Fisknes
NSD id-nummer: 10946
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Konsulent 1982 1982
1982 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1982 1982
1983 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1982
1983 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1982
1984 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1982 1984
1984 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1982
1985 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1982
1986 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1982
1987 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1987 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1988 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1996 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1996
1997 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1996