Knut Sverdrup

Denne siden viser opplysninger om Knut Sverdrup fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Sverdrup
NSD id-nummer: 109499
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Byråsjef
2003 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Byråsjef
2004 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Byråsjef