Bjørn B. Svingen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn B. Svingen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn B. Svingen
NSD id-nummer: 109808
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap 1103 Oberst Ii
2003 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Oberst Ii