Anne Kristin Sydnes

Denne siden viser opplysninger om Anne Kristin Sydnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Kristin Sydnes
NSD id-nummer: 10993
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Stud.Polit. 1982 1982
1983 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Student 1982
1984 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Stipendiat 1982
1984 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Stipendiat 1984
1985 Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Stipendiat 1982
1985 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Stipendiat 1984
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Stipendiat 1984
1990 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1990
1990 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1990
1991 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1990
1991 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1990
1992 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1990
1992 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1990
1993 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1990
1993 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1990
1994 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1990 1994
1994 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1990