Ragnhild Dæhlin

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Dæhlin fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Dæhlin
NSD id-nummer: 10995
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1982 1982
1983 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1982
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1984
1984 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1982
1984 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1984
1985 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1984
1985 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1982
1985 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1984
1986 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1984
1986 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1986
1986 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1984
1987 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1984
1987 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1986
1988 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Advokat 1984
1988 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1986
1988 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1988
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Advokat 1984 1989
1989 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1986
1989 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Advokat 1988
1990 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1986 1990
1990 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Advokat 1988
1990 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Advokat 1989
1991 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Advokat 1988 1991
1991 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Advokat 1989
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Lagdommer 1984 1993
1994 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Leder Av departement 219 Lagdommer 1986 1994
1994 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 Lagdommer 1982 1994
1995 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Lagdommer 1988 1995
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Lagdommer 1984 1997