Jens Kristian Thune

Denne siden viser opplysninger om Jens Kristian Thune fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Kristian Thune
NSD id-nummer: 109991
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 H.R.Advokat
2002 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 H.R.Advokat
2003 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. H.R.Advokat