Kai Erik Tørdal

Denne siden viser opplysninger om Kai Erik Tørdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kai Erik Tørdal
NSD id-nummer: 110063
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 301 Direktør
2003 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Direktør
2004 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Direktør
2005 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 301 Direktør
2006 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Leder 301 Direktør
2007 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Leder 301 Direktør
2008 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Leder 301 Direktør
2009 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Leder 301 Direktør
2010 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Leder 301 Direktør
2011 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Leder 301 Direktør
2012 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Leder 301 Direktør
2013 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere Leder 301 Direktør