Gunnar Husan

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Husan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Husan
NSD id-nummer: 11013
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Statens barne- og ungdomsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Landsungdomssekr 1982 1982
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1996
1997 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Statssekretær 1997
1997 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Statssekretær 1996