Hans-Christian Christensen

Denne siden viser opplysninger om Hans-Christian Christensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans-Christian Christensen
NSD id-nummer: 11022
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1983 Rådgivende komite for energiforskning (REF) Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1981
1984 Rådgivende komite for energiforskning (REF) Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1981
1985 Rådgivende komite for energiforskning (REF) Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1981
1986 Rådgivende komite for energiforskning (REF) Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1981