Thea Stabell

Denne siden viser opplysninger om Thea Stabell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thea Stabell
NSD id-nummer: 110226
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Skuespiller
2003 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Skuespiller