Severin Vikanes

Denne siden viser opplysninger om Severin Vikanes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Severin Vikanes
NSD id-nummer: 110352
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 217 Underdirektør
2003 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Underdirektør
2004 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Underdirektør
2004 Koordineringsutvalget for EØS-saker Underdirektør
2004 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer Kontroll, tilsyn, beredskap Underdirektør
2005 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer Kontroll, tilsyn, beredskap 217 Underdirektør
2006 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer Kontroll, tilsyn, beredskap 217 Underdirektør
2007 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer Kontroll, tilsyn, beredskap 217 Underdirektør
2008 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Underdirektør
2009 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Underdirektør
2010 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Underdirektør
2011 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Underdirektør
2012 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Underdirektør
2013 Koordineringsutvalget for EØS-saker 219 Underdirektør