Steinar Stokke

Denne siden viser opplysninger om Steinar Stokke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Stokke
NSD id-nummer: 110473
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 220 Adm. Direktør
2002 Styret for Entra Eiendom AS Andre institusjoner Leder 220 Adm. Direktør
2002 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 220 Adm. Direktør
2003 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Adm. Direktør
2003 Styret for Entra Eiendom AS Andre institusjoner Leder Adm. Direktør
2003 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Adm. Direktør
2004 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Adm. Direktør
2004 Styret for Entra Eiendom AS Andre institusjoner Leder Adm. Direktør