Erling Dale

Denne siden viser opplysninger om Erling Dale fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Dale
NSD id-nummer: 1105
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rektor 1976 1980
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1976 1980
1983 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982
1984 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982
1985 Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982
1988 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1988
1989 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1988
1990 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1988
1991 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1988
1992 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1993 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1993
1993 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1994 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1993
1994 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1995 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1993 1995
1995 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992 1995
1996 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1993 1996
1996 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1996
1997 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1996