Helge Østbye

Denne siden viser opplysninger om Helge Østbye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Østbye
NSD id-nummer: 110868
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2003 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Professor
2006 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2007 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2008 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2009 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2009 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning 1201 Professor
2010 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2010 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning 1201 Professor
2011 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2011 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning 1201 Professor
2012 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor
2012 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning 1201 Professor
2013 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1201 Professor