Lisbeth Wolther

Denne siden viser opplysninger om Lisbeth Wolther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lisbeth Wolther
NSD id-nummer: 110958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2002 Nemnd til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2002 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver 301 Avdelingsdirektør
2002 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Avdelingsdirektør
2003 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør
2003 Nemnd til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Avdelingsdirektør
2003 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Avdelingsdirektør
2003 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingsdirektør