Håkon Holgernes

Denne siden viser opplysninger om Håkon Holgernes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Håkon Holgernes
NSD id-nummer: 1112
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Hovedlærer 1976 1980
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Hovedlærer 1980 1980
1980 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Hovedlærer 1980 1980
1981 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Hovedlærer 1981 1981
1983 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Hovedlærer 1980
1984 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Hovedlærer 1980
1984 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1201 Hovedlærer 1980 1984
1986 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 1984
1987 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1201 Hovedlærer 1980 1988
1988 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Hovedlærer 1984
1989 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Pensjonist 1984
1992 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1201 Pensjonist 1980 1992