Odd Fjerstad

Denne siden viser opplysninger om Odd Fjerstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Fjerstad
NSD id-nummer: 11140
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1702 Fylkessekretær 1982 1982
1983 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1702 Fylkessekretær 1982
1984 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1702 Fylkessekretær 1982
1985 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1702 Fylkessekretær 1982
1986 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1702 Fylkessekretær 1982