Steinar Høgaas

Denne siden viser opplysninger om Steinar Høgaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Høgaas
NSD id-nummer: 11142
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1833 Rektor 1982 1982
1983 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1833 Rektor 1982
1984 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1833 Rektor 1982
1985 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1833 Rektor 1982
1986 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1833 Rektor 1982 1986
1986 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1833 Rektor 1986
1987 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1833 Rektor 1986