Helge Westborg

Denne siden viser opplysninger om Helge Westborg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Westborg
NSD id-nummer: 111493
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Underdirektør
2002 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon 301 Underdirektør
2002 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon 301 Underdirektør
2003 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Underdirektør
2003 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Underdirektør
2003 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Underdirektør
2004 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Underdirektør
2005 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Underdirektør
2006 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Underdirektør
2007 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Underdirektør
2008 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Underdirektør
2009 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Underdirektør
2010 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Underdirektør
2011 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Underdirektør
2012 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Underdirektør
2013 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 301 Underdirektør