Arne Wåge

Denne siden viser opplysninger om Arne Wåge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Wåge
NSD id-nummer: 111551
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2003 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Seniorrådgiver
2003 Havressurslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Seniorrådgiver
2004 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Seniorrådgiver
2004 Havressurslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Seniorrådgiver
2005 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 216 Seniorrådgiver
2005 Havressurslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 216 Seniorrådgiver
2006 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 216 Seniorrådgiver
2007 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 216 Seniorrådgiver
2008 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 216 Seniorrådgiver
2009 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 216 Seniorrådgiver
2010 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 216 Seniorrådgiver
2011 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 216 Seniorrådgiver
2012 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 216 Seniorrådgiver
2013 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ 216 Seniorrådgiver