Per Straumsheim

Denne siden viser opplysninger om Per Straumsheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Straumsheim
NSD id-nummer: 1116
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lærebokutvalget Rådgivende organ Leder 1519 Rektor
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1520 Rektor
1980 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1520 Rektor 1972
1981 Lærebokutvalget Rådgivende organ Leder 1520 Rektor 1981 1981
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1520 Rektor
1982 Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1520 Rektor 1982
1983 Lærebokutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 1520 Rektor 1981
1983 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1520 Rektor 1980
1983 Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1520 Rektor 1982 1983
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 1520 Rektor 1981 1988