Tor Mehl

Denne siden viser opplysninger om Tor Mehl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Mehl
NSD id-nummer: 11161
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Konsulent 1982 1982
1983 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Konsulent 1982
1984 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Utreder 1982
1985 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1982
1986 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1982
1987 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1982
1988 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1988
1988 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1982
1989 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1988
1989 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1982
1990 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1982 1990
1993 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Lovridgiver 1982 1993
1994 Utvalget for fordeling av statsstøtte til de polit Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Lovridgiver 1994
1995 Utvalget for fordeling av statsstøtte til de polit Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Lovrådgiver 1994
1996 Utvalget for fordeling av statsstøtte til de polit Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Dommer 1994
1997 Utvalget for fordeling av statsstøtte til de polit Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Dommer 1994