Tor Roald Aandalen

Denne siden viser opplysninger om Tor Roald Aandalen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Roald Aandalen
NSD id-nummer: 111612
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap 529 Oberstløytnant
2003 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Oberstløytnant
2004 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Oberstløytnant