Tor Bjerkmann

Denne siden viser opplysninger om Tor Bjerkmann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Bjerkmann
NSD id-nummer: 1117
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forlagsdirektør
1980 Utval til å greie ut arkivering av skrift, lyd og bilete Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forlagsdirektør 1980 1980
1983 Utval til å greie ut arkivering av skrift, lyd og bilete Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forlagsdirektør 1980
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forlagsdirektør 1983
1984 Utval til å greie ut arkivering av skrift, lyd og bilete Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forlagsdirektør 1980
1984 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forlagsdirektør 1983
1985 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forlagsdirektør 1983
1986 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forlagsdirektør 1983