Svein Berbu

Denne siden viser opplysninger om Svein Berbu fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Berbu
NSD id-nummer: 111770
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap 217 Avdelingsdirektør
2002 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan 217 Avdelingsdirektør
2003 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Avdelingsdirektør