Tove Bergmann

Denne siden viser opplysninger om Tove Bergmann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tove Bergmann
NSD id-nummer: 111809
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1824 Adjunkt
2003 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adjunkt
2004 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adjunkt
2005 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1824 Adjunkt
2006 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1824 Adjunkt
2007 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1824 Adjunkt