Torbjørn Bratt

Denne siden viser opplysninger om Torbjørn Bratt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torbjørn Bratt
NSD id-nummer: 111936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1601 Kommunalråd
2002 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1601 Kommunalråd
2003 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kommunalråd
2003 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kommunalråd
2004 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kommunalråd
2004 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kommunalråd
2005 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1601 Kommunalråd
2005 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1601 Kommunalråd