Hege Christensen

Denne siden viser opplysninger om Hege Christensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hege Christensen
NSD id-nummer: 112064
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ 301 Førsteamanuensis
2003 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Førsteamanuensis
2004 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Førsteamanuensis
2005 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ 301 Førsteamanuensis