Ole Einar Fossen

Denne siden viser opplysninger om Ole Einar Fossen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Einar Fossen
NSD id-nummer: 112416
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon 301 Førstekonsulent
2002 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ 301 Førstekonsulent
2003 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Førstekonsulent
2003 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Førstekonsulent
2004 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Førstekonsulent
2004 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Førstekonsulent
2005 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon 301 Førstekonsulent
2005 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ 301 Førstekonsulent