Eivind Gram-Johannessen

Denne siden viser opplysninger om Eivind Gram-Johannessen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eivind Gram-Johannessen
NSD id-nummer: 112549
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2005 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2005 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2006 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2006 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2007 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2007 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2008 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2008 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2009 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2009 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2010 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2010 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2011 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2011 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2012 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2012 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør
2013 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Avdelingsdirektør