Eva Haug

Denne siden viser opplysninger om Eva Haug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Haug
NSD id-nummer: 112742
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 229 Overingeniør
2002 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 229 Overingeniør
2003 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Overingeniør
2003 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Overingeniør
2004 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Overingeniør
2004 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Overingeniør
2005 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 229 Overingeniør