Wenche Hellerud

Denne siden viser opplysninger om Wenche Hellerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Hellerud
NSD id-nummer: 112814
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Rådgiver
2002 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Rådgiver
2003 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør Rådgiver