Sverre J. Hervik

Denne siden viser opplysninger om Sverre J. Hervik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre J. Hervik
NSD id-nummer: 112859
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 106 Fylkespolitiker
2003 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkespolitiker
2004 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkespolitiker