Nils Holm

Denne siden viser opplysninger om Nils Holm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Holm
NSD id-nummer: 112912
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 [mangler navn] 301 Kommunaldirektør
2002 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans 301 Kommunaldirektør
2003 [mangler navn] Kommunaldirektør
2003 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans Kommunaldirektør
2004 [mangler navn] Kommunaldirektør
2004 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans Kommunaldirektør
2005 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans 301 Kommunaldirektør
2006 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans 301 Kommunaldirektør
2007 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans 301 Kommunaldirektør
2008 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans 301 Kommunaldirektør
2009 Lotterinemnda Klage- eller ankeinstans 220 Kommunaldirektør
2009 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans 220 Kommunaldirektør
2010 Lotterinemnda Klage- eller ankeinstans 220 Kommunaldirektør
2010 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans 220 Kommunaldirektør
2011 Lotterinemnda Klage- eller ankeinstans 220 Kommunaldirektør
2011 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans 220 Kommunaldirektør
2012 Lotterinemnda Klage- eller ankeinstans 220 Kommunaldirektør
2012 Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp Klage- eller ankeinstans 220 Kommunaldirektør