Erik Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Erik Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Johnsen
NSD id-nummer: 113160
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2002 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2002 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Avdelingsdirektør
2002 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2002 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2002 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2003 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Avdelingsdirektør
2003 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Avdelingsdirektør
2003 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Avdelingsdirektør
2003 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Avdelingsdirektør
2003 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Avdelingsdirektør
2003 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder Avdelingsdirektør
2004 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Avdelingsdirektør
2004 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Avdelingsdirektør
2004 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Avdelingsdirektør
2004 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Avdelingsdirektør
2004 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Avdelingsdirektør
2004 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder Avdelingsdirektør
2005 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2005 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2005 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Avdelingsdirektør
2005 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2005 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2005 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2006 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2006 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2006 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Avdelingsdirektør
2006 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2006 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2006 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2007 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2007 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Avdelingsdirektør
2007 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2007 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2007 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2008 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Avdelingsdirektør
2008 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2008 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2008 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2009 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Avdelingsdirektør
2009 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2009 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2009 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2010 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Avdelingsdirektør
2010 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2010 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2010 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2011 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Avdelingsdirektør
2011 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2011 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2011 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2012 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Avdelingsdirektør
2012 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2012 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2012 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2013 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon 301 Avdelingsdirektør
2013 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør
2013 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2013 Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission Delegasjon/Kommisjon Leder 301 Avdelingsdirektør