Sigbjørn Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Sigbjørn Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigbjørn Johnsen
NSD id-nummer: 113169
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 412 Fylkesmann
2002 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 412 Fylkesmann
2003 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesmann
2003 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Fylkesmann
2004 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Fylkesmann
2008 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 412 Fylkesmann