Torgeir Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Torgeir Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torgeir Johnsen
NSD id-nummer: 113170
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 301 Underdirektør
2003 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Underdirektør
2004 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Underdirektør
2005 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 301 Underdirektør
2006 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 301 Underdirektør
2007 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ 301 Underdirektør