Kjersti Kinderås

Denne siden viser opplysninger om Kjersti Kinderås fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjersti Kinderås
NSD id-nummer: 113262
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1702 Fylkesskogmester
2003 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesskogmester
2004 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesskogmester
2005 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1702 Fylkesskogmester
2006 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1702 Fylkesskogmester
2010 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1702 Fylkesskogmester