Kjell Samuelsen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Samuelsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Samuelsen
NSD id-nummer: 11335
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1982 1982
1982 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 115 Sekretær 1982 1982
1983 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 115 Sekretær 1982
1983 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 115 Sekretær 1982
1984 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 115 Sekretær 1982
1984 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 115 Sekretær 1982
1986 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 115 Sosialsekretær 1986
1986 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 115 Sosialsekretær 1985
1987 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 115 Sosialsekretær 1986
1987 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 115 Sosialsekretær 1987
1987 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 115 Sosialsekretær 1985
1988 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Sosialsekretær 1986
1988 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sosialsekretær 1987
1988 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sosialsekretær 1985
1988 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Sosialsekretær 1988
1989 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Sosialsekretær 1986
1989 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sosialsekretær 1985 1989
1989 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sosialsekretær 1989
1989 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Sosialsekretær 1988
1990 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 115 Sosialsekretær 1986 1990
1990 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 115 Sosialsekretær 1989
1990 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 115 Sosialsekretær 1988
1990 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 115 Sosialsekretær 1990
1991 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 115 Sosialsekretær 1989
1991 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 115 Sosialsekretær 1990
1992 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 115 Sosialsekretær 1989
1992 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 115 Sosialsekretær 1990
1993 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 115 Sosialsekretær 1986 1993
1993 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 115 Sosialsekretær 1990
1994 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 102 Sosialsekretær 1990 1994