Sonja Vaglum

Denne siden viser opplysninger om Sonja Vaglum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sonja Vaglum
NSD id-nummer: 11339
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 229 Psykiater 1982 1982
1983 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 229 Psykiater 1982 1983
1989 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1622 Universitetssti 1982 1989
1992 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1622 Universitetssti 1982 1992