Sverre Kvakkestad

Denne siden viser opplysninger om Sverre Kvakkestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Kvakkestad
NSD id-nummer: 113400
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 124 Avdelingsdirektør
2002 Importrådet for landbruksvarer Leder 124 Avdelingsdirektør
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2003 Importrådet for landbruksvarer Leder Avdelingsdirektør
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Avdelingsdirektør
2004 Importrådet for landbruksvarer Leder Avdelingsdirektør
2005 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 124 Avdelingsdirektør
2005 Importrådet for landbruksvarer Leder 124 Avdelingsdirektør
2006 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 124 Avdelingsdirektør
2006 Importrådet for landbruksvarer Leder 124 Avdelingsdirektør
2007 Importrådet for landbruksvarer Leder 124 Avdelingsdirektør
2008 Importrådet for landbruksvarer Leder 124 Avdelingsdirektør
2009 Importrådet for landbruksvarer Leder 124 Avdelingsdirektør