Paul Leer-Salvesen

Denne siden viser opplysninger om Paul Leer-Salvesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Paul Leer-Salvesen
NSD id-nummer: 113499
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1001 Professor
2003 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Professor
2004 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Professor
2005 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1001 Professor
2006 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1001 Professor
2007 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1001 Professor
2008 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1001 Professor
2009 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1001 Professor