Tor Jørgen M. Lindahl

Denne siden viser opplysninger om Tor Jørgen M. Lindahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Jørgen M. Lindahl
NSD id-nummer: 113543
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 301 Saksbehandler
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Saksbehandler
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Saksbehandler