Nils O. Simonsen

Denne siden viser opplysninger om Nils O. Simonsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils O. Simonsen
NSD id-nummer: 11356
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1982 1982
1983 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1983
1983 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1982 1983
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1983
1984 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1983
1984 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1984
1984 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1983
1984 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1984
1985 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1983
1985 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1984
1985 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1983
1985 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1984
1986 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1983
1986 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1983
1986 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1984
1987 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Advokat 1983
1987 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Advokat 1984
1988 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Advokat 1983
1988 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Advokat 1984
1989 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Advokat 1983
1989 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Advokat 1984
1990 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Advokat 1984
1992 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 217 Byrettsdommer 1991
1993 Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 217 Byrettsdommer 1993
1993 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 217 Byrettsdommer 1991
1994 Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 217 Byrettsdommer 1993
1994 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 217 Byrettsdommer 1991 1994