Sæmund Lombnæs

Denne siden viser opplysninger om Sæmund Lombnæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sæmund Lombnæs
NSD id-nummer: 113571
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 Advokat
2003 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Advokat
2004 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Advokat